Thành tiền: 0
1. CPU
2. Bo Mạch Chủ
3. Màn Hình
4. VGA - Card Màn Hình
Find Components